Преко 50 милиона приватних предузећа послује у Кини

Кинеска Државна управа за регулацију тржишта (ДУРТ) је објавила да број регистрованих приватних предузећа у Кини крајем маја је достигао цифру од 50.93 милиона, што је 3.7 пута више у односу на 10.86 милиона на крају 2012. године.

Према званичним подацима, учешће приватних компанија порасло је на 92.4 са 79.4 одсто.

Од почетка ове године кинеска приватна предузећа показала су снажну отпорност и виталност. Према речима званичника задуженог за регистрациони биро ДУРТ-а, у првих пет месеци основано је око 3.764 милиона нових приватних предузећа, што је 17.2 одсто више у односу на претходну годину.

Новооснована приватна предузећа углавном су пословала у секторима велепродаје и малопродаје, лизинга и комерцијалних услуга, научно-истраживачких и технолошких услуга. Нови послови у три делатности чинили су 34.1 одсто, 13.9 одсто и 12.1 одсто од укупног броја.

Снажан узлет доживела су приватна предузећа ангажована у области нових технологија, индустријe, пословниx форматa и моделa. У овим областима до краја маја је основано 2.15 милиона нових приватних предузећа, што чини 57.1 одсто укупног броја.

Регионални развој је постао стабилнији. До краја маја, број регистрованих приватних предузећа у источним, централним, западним и североисточним регионима Кине износио је око 28.23 милиона, 10.51 милиона, 9.73 милиона и 2.40 милиона, што чини 55.4 одсто, 20.6 одсто, 19.2 одсто и 4.7 одсто од укупног броја.

Индустријска структура се стално побољшава, а број приватних предузећа у примарном, секундарном и терцијарном сектору индустрије на крају маја износио је 1.776 милиона, 10.32 милиона, односно 38.83 милиона, што чини 3.5 одсто, 20.3 одсто и 76.2 одсто укупног броја.