Кинески ануитетни фондови предузећа

На крају првог квартала, кинески корпоративни ануитетни фонд износио је 2,98 билиона јуана (око 419 милијарди долара).

Према подацима Министарства за људске ресурсе и социјалну сигурност, повраћај улагања у пензионе фондове предузећа достигао је 44,02 милијарде јуана у прва три месеца, са просечним пондерисаним приносом од 1,55 одсто.

Земља је увела корпоративне пензије 2004. године као врсту додатног пензијског плана где и послодавци и запослени морају да дају доприносе.

До краја марта, овим програмима се укључило укупно 133.512 предузећа и 30,59 милиона запослених.